Nalog za prenos

Uplatilac:

Svrha uplate:

Primalac:

Šifra placanja:


Valuta:

Iznos: .

Racun (nalogodavca):

Model:

Poziv (zaduženje):

Racun (poverioca):

Model:

Poziv (odobrenje):

Hitno