Nalog za prenos 1

Uplatilac:

Svrha uplate:

Primalac:

Šifra plaćanja:


Valuta:

Iznos: .

Račun (nalogodavca):

Model:

Poziv (zaduženje):

Račun (poverioca):

Model:

Poziv (odobrenje):

Hitno