Nalog za prenos

Uplatilac:

Svrha uplate:

Primalac:

Šifra plaćanja:

Valuta:

Iznos:

.

Račun (nalogodavca):

Model:

Poziv (zaduženje):

Račun (poverioca):

Model:

Poziv (odobrenje):

Hitno